INSTYTUT TEOLOGICZNY W RADOMIU

przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie
Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 

L.p. Przedmiot Wykładający
 1.  
Antropologia filozoficzna Ks. dr Wojciech Wojtyła
 1.  
Biblistyka – Nowy Testament: Dzieje Apostolskie Ks. dr Sławomir Czajka
 1.  
Biblistyka – Nowy Testament: Dzieje/Listy NT Ks. dr Sławomir Czajka
 1.  
Biblistyka – Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne Ks. dr Zbigniew Niemirski
 1.  
Biblistyka – Nowy Testament: Pisma Janowe: Ewangelia, Apokalipsa, Listy Ks. dr Sławomir Czajka
 1.  
Biblistyka: Stary Testament – Księgi historyczne Ks. dr Jacek Kucharski
 1.  
Biblistyka – Stary Testament: Księgi Mądrościowe Ks. dr Jacek Kucharski
 1.  
Biblistyka – Stary Testament: Pięcioksiąg Ks. dr Jacek Kucharski
 1.  
Biblistyka – Stary Testament: Prorocy powygnaniowi Ks. dr Zbigniew Niemirski
 1.  
Biblistyka – Stary Testament: Prorocy przedwygnaniowi Ks. dr Zbigniew Niemirski
 1.  
Biblistyka – Stary Testament: Psalmy Ks. dr Jacek Kucharski
 1.  
Bioetyka Ks. dr Jarosław Wojtkun
 1.  
Dydaktyka i metodyka katechezy Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
 1.  
Dydaktyka ogólna Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
 1.  
Etyka Ks. dr Wojciech Wojtyła
 1.  
Filozofia Boga Ks. dr Daniel Swend
 1.  
Filozofia przyrody Ks. dr Wojciech Wojtyła
 1.  
Historia filozofii Ks. dr Paweł Gogacz
 1.  
Historia Kościoła Ks. dr Rafał Piekarski
 1.  
Historia sztuki Ks. dr Michał Krawczyk
 1.  
Katechetyka fundamentalna Ks. dr Sławomir Molendowski
 1.  
Katechetyka materialna Ks. dr Stanisław Piekielnik
 1.  
Katechetyka specjalna Ks. dr Dariusz Frydrych
 1.  
Katechetyka szczegółowa Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
 1.  
Katolicka nauka społeczna (KNS) Ks. dr Andrzej Jędrzejewski
 1.  
Lektorat: J. łaciński Ks. mgr Andrzej Wąsik
 1.  
Lektorat: J. obcy Mgr Małgorzata Tatar
 1.  
Liturgika Ks. dr Tomasz Herc
 1.  
Logika Ks. dr Wojciech Wojtyła
 1.  
Metafizyka Ks. dr Paweł Gogacz
 1.  
Metodyka pracy naukowej Ks. dr Daniel Swend
 1.  
Misjologia Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
 1.  
Muzyka kościelna Ks. mgr Andrzej Zarzycki
 1.  
Patrologia Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
 1.  
Pedagogika ogólna Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 1.  
Pedagogika specjalna Ks. dr Grzegorz Wójcik
 1.  
Prawo kanoniczne Ks. dr hab. Jerzy Adamczyk
Ks. dr Dariusz Konieczny
Ks. dr Szymon Pikus
 1.  
Psychologia ogólna Ks. dr Konrad Wójcik
 1.  
Psychologia osobowości Ks. dr Konrad Wójcik
 1.  
Psychologia rozwojowa Mgr Agnieszka Siczek
 1.  
Psychologia wychowawcza Mgr Agnieszka Siczek
 1.  
Religiologia / Religioznawstwo Ks. dr Daniel Swend
 1.  
Socjologia religii Ks. dr Andrzej Jędrzejewski
 1.  
Teologia biblijna Ks. dr Zbigniew Niemirski
 1.  
Teologia dogmatyczna – Bóg jeden i Stwórca Ks. dr Maciej Korczyński
 1.  
Teologia dogmatyczna: Charytologia i pneumatologia Dr Monika Drążyk
 1.  
Teologia dogmatyczna: Chrystologia, soteriologia Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
 1.  
Teologia dogmatyczna: Eschatologia Ks. dr hab. Marek Jagodziński
 1.  
Teologia dogmatyczna: Eklezjologia i Mariologia Ks. dr Sylwester Jaśkiewicz
 1.  
Teologia dogmatyczna: Sakramentologia Ks. dr Marcin Dąbrowski
 1.  
Teologia dogmatyczna: Trynitologia Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
 1.  
Teologia duchowości Ks. dr Piotr Walkiewicz
 1.  
Teologia ekumenizmu

Ks. prof. dr. hab. Marek Jagodziński,

Ks. dr Maciej Korczyński

 1.  
Teologia fundamentalna: Chrystologia i Eklezjologia Ks. dr Daniel Swend
 1.  
Teologia moralna fundamentalna Ks. dr Jarosław Wojtkun
 1.  
Teologia moralna życia osobistego Ks. dr Jarosław Wojtkun
 1.  
Teologia moralna życia społecznego Ks. dr Jacek Mizak
 1.  
Teologia pastoralna Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
 1.  
Teoria poznania Ks. dr Paweł Gogacz
 1.  
Wstęp do filozofii Ks. dr Paweł Gogacz
 1.  
Wstęp do teologii Ks. dr Marcin Dąbrowski
 1.  
Wstęp ogólny do Pisma Świętego Ks. dr Sławomir Czajka

 

 

 • dr.jpg
 • ekai_tonalne2.jpg
 • episkopat.jpg
 • gosc-niedzielny2.jpg
 • plus2.jpg
 • vaticana.jpg