INSTYTUT TEOLOGICZNY W RADOMIU

przy Akademii Katolickiej w Warszawie

xlabendowiczWydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej informuje o wznowieniu studiów magisterskich na kierunku teologiczno-katechetycznym oraz podyplomowych studiów z teologii i teologiczno- -katechetycznych. Etatów katechetycznych w szkołach zdaje się nie brakować. Ale to tylko pozór. – Wciąż mamy głosy, na przykład z sąsiedniej diecezji warszawskiej, skąd proszą nas o katechetów. Także u nas w diecezji maleje liczba katechizujących księży i katechetów świeckich, bo ci przechodzą na emerytury. To wszystko skłania nas do konieczności zorganizowania studiów teologiczno-katechetycznych dla nowej grupy katechetów świeckich – informuje ks. prof. Stanisław Łabendowicz, wykładowca katechetyki w radomskim seminarium oraz na KUL i dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.


W związku z tym Wydział Katechetyczny informuje o przygotowaniu osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej i zaprasza do podjęcia 5-letnich studiów magisterskich o kierunku teologiczno-katechetycznym oraz podyplomowych studiów z teologii i teologiczno-katechetycznych w Radomiu. Zajęcia odbywałby się w piątki w godzinach 16–19 i soboty w godzinach 9–15. 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne są planowane przy Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, natomiast studia podyplomowe z teologii oraz teologiczno-katechetyczne – przy Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończenie magisterskich studiów teologiczno-katechetycznych umożliwia: uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich; uzupełnienie przygotowania katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk); pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg
  • vaticana.jpg