INSTYTUT TEOLOGICZNY W RADOMIU

przy Akademii Katolickiej w Warszawie

Student studiów magisterskich w Instytucie Teologicznym w Radomiu przy Papieskim Wydziale Teologiczny w Warszawie (Sekcja św. Jana Chrzciciela) może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
– stypendium socjalnego;
– stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
– stypendium rektora dla najlepszych studentów ;
– zapomogi.

Wszystkie sprawy związane z przydzielaniem stypendiów dla studentów reguluje:

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg
  • vaticana.jpg