INSTYTUT TEOLOGICZNY W RADOMIU

przy Akademii Katolickiej w Warszawie

 

PRZEDMIOT

WYKŁADAJĄCY

Antropologia filozoficzna

Ks. dr Wojciech Wojtyła

Biblistyka – Nowy Testament:

Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła

Ks. dr Sławomir Czajka

Biblistyka – Nowy Testament:

Ewangelie

Ks. dr Zbigniew Niemirski

Biblistyka – Nowy Testament:

Pisma Janowe

Ks. dr Sławomir Czajka

Biblistyka – Stary Testament:

Księgi historyczne i Pięcioksiąg

Ks. dr hab. Jacek Kucharski

Biblistyka – Stary Testament:

Księgi Mądrościowe

Ks. dr hab. Jacek Kucharski

Biblistyka – Stary Testament:

Prorocy

Ks. dr Zbigniew Niemirski

Biblistyka – Stary Testament:

Psalmy

Ks. dr hab. Jacek Kucharski

Etyka

Ks. dr Wojciech Wojtyła

Filozofia Boga

Ks. dr Daniel Swend

Filozofia przyrody

Ks. dr Wojciech Wojtyła

Historia filozofii

Ks. dr Paweł Gogacz

Historia Kościoła

Ks. dr Rafał Piekarski

Historia sztuki chrześcijańskiej

Ks. dr Michał Krawczyk

Katolicka nauka społeczna (KNS)

Ks. dr Andrzej Jędrzejewski

Liturgika

Ks. dr Tomasz Herc

Logika

Ks. dr Wojciech Wojtyła

Metafizyka

Ks. dr Paweł Gogacz

Misjologia

Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz

Muzyka kościelna

Ks. mgr Andrzej Zarzycki

Patrologia

Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński

Prawo kanoniczne

Ks. dr Grzegorz Zieliński

Religiologia / Religioznawstwo

Ks. dr Daniel Swend,

Ks. dr Marcin Dąbrowski

Socjologia religii

Ks. dr Andrzej Jędrzejewski

Teologia dogmatyczna –

Bóg jeden i Stwórca

Ks. dr Maciej Korczyński,

Ks. dr Marcin Dąbrowski

Teologia dogmatyczna –

Charytologia i Pneumatologia

Ks. dr Wojciech Prawda

Teologia dogmatyczna –

Chrystologia i Soteriologia

Ks. dr Wojciech Prawda

Teologia dogmatyczna –

Eklezjologia i Mariologia

Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz

Teologia dogmatyczna –

Protologia i Eschatologia

Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz,

Ks. dr Marcin Dąbrowski

Teologia dogmatyczna –

Sakramentologia

Ks. dr Marcin Dąbrowski

Teologia duchowości –

Teologia duchowości wychowawców

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Teologia ekumenizmu

Ks. dr Marcin Dąbrowski

Teologia fundamentalna –

Chrystologia i Eklezjologia

Ks. dr Daniel Swend,

Ks. dr Wojciech Prawda

Teologia moralna fundamentalna ogólna

Ks. dr Jarosław Wojtkun

Teologia moralna –

Bioetyka

Ks. dr Jarosław Wojtkun

Teologia moralna szczegółowa –

życia osobistego

Ks. dr Jarosław Wojtkun

Teologia moralna szczegółowa –

życia społecznego

Ks. dr Jacek Mizak

Teologia pastoralna

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

Teoria poznania

Ks. dr Paweł Gogacz

Wstęp do filozofii

Ks. dr Paweł Gogacz

Wstęp do teologii

Ks. dr Marcin Dąbrowski

Wstęp ogólny do Pisma Świętego

Ks. dr Sławomir Czajka

Dydaktyka ogólna

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

Pedagogika ogólna

Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj

Pedagogika specjalna

Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj

Psychologia ogólna i osobowości

O. prof. UAM dr hab. Jacek Soiński

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Mgr Agnieszka Siczek

Dydaktyka i metodyka katechezy

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

Dydaktyka katechezy

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

Metodyka katechezy

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

Katechetyka fundamentalna

Ks. dr Damian Fołtyn

Katechetyka materialna

Ks. dr Damian Fołtyn

Katechetyka specjalna

Ks. dr Dariusz Frydrych

Katechetyka szczegółowa

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

Dydaktyka i metodyka katechezy –

ćwiczenia

Dr Elżbieta Bieniek,

Mgr Ewa Świtka,

Mgr Aneta Wrzesień,

Mgr Katarzyna Kosmala

Katechetyka –

ćwiczenia

Dr Elżbieta Bieniek,

Mgr Ewa Świtka,

Mgr Aneta Wrzesień,

Mgr Katarzyna Kosmala

Metodyka pracy naukowej

Ks. dr Daniel Swend

Proseminarium

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

Seminarium naukowe

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz,

Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz

Lektorat: J. łaciński

Ks. mgr Andrzej Wąsik

Lektorat: J. obcy

Mgr Małgorzata Tatar

 

 

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg
  • vaticana.jpg