INSTYTUT TEOLOGICZNY W RADOMIU

przy Akademii Katolickiej w Warszawie

Dla kogo?
Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, kontynuujących kształcenie po ukończeniu szkoły średniej, jak i dojrzałych, uzupełniających wykształcenie zawodowe lub pragnących rozwijać własne zainteresowania.
Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie. Studia teologiczne pozwalają poznać fascynujący świat refleksji filozoficzno-teologicznej chrześcijaństwa oraz wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, a także pomagają rozeznać własne powołanie oraz przygotowują do aktywnego i odpowiedzialnego wypełnienia funkcji świadka Chrystusa i świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

Co oferujemy?
Instytut Teologiczny w Radomiu przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – Sekcja Św. Jana Chrzciciela oferuje teologiczne: 5-letnie studia magisterskie oraz 3-semestralne studia podyplomowe. Studia magisterskie kończą się egzaminem z całej teologii (tzw. egzamin ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim (obroną pracy dyplomowej – magisterskiej). Studia podyplomowe kończą się egzaminem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci obydwu rodzaju studiów otrzymują dyplom ukończenia studiów z przygotowaniem pedagogicznym.

Co po studiach? (profil absolwenta)
Tytuł magistra teologii o specjalności katechetyka uprawnia absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych uprawnia absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii jedynie w szkołach podstawowych.
Absolwenci teologii mogą również pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Są oni przygotowani także do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej.
Ukończenie studiów teologicznych pozwala również podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych oraz portalach internetowych. Absolwent może także działać aktywnie w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Gruntowne i profesjonalne przygotowanie pozwoli mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach jak: edukacja, nauka, media a nawet biznes i polityka.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg
  • vaticana.jpg